อินคำ เรามีบริการยิงลวดลายบนชิ้นงานไม้ ด้วยเครื่องยิงเลเซอร์ความแม่นยำสูง (Laser Marking Machine) ท่านลูกค่้า สามารถเลือกแบบลวดลายได้ตามต้องการ โดยสามารถเตรียม Artwork Files มาเอง หรือให้อินคำเราจัดการแทน
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE